O
2017N722
12:50
3m@27.4
10m@27.3
30m@25.7
50m@22.6
70m@20.0
80m@19.2

Ot
߂