O
2017N921
02:50
3m@24.2
10m@24.2
30m@24.3
50m@21.0
70m@19.8
80m@19.3

Ot
߂